मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय

कोशी प्रदेश, विराटनगर

# test

कर्मचारीहरू

 • नारायण वस्ती
 • पद : मुख्य न्यायाधिवक्ता
 • मोबाईल: 9852070907
 • राजेन्द्र बहादुर बस्नेत
 • पद : उप-न्यायाधिवक्ता(कार्यालय प्रमुख)
 • मोबाईल: 9852070628
 • नारायण प्रसाद दाहाल
 • पद : सहायक न्यायाधिवक्ता ( सुचना अधिकारी )
 • मोबाईल: 9842830209
 • chiefattorney.province1@gmail.com
 • रविन सापकोटा
 • पद : सहायक न्यायाधिवक्ता
 • मोबाईल: ९८५२०५२०१५
 • दिपेन्द्र कुमार दास
 • पद : सहायक न्यायाधिवक्ता
 • मोबाईल: ९८१४८२७६२१
 • dipendrakdas@gmail.com
 • निर्मला दाहाल (पोखरेल)
 • पद : सहायक न्यायाधिवक्ता
 • मोबाईल: ९८४२७७४४४४
 • चन्द्र दाहाल
 • पद : स.कम्प्युटर अपरेटर
 • मोबाईल: 9852054411
 • bchandradahal7@gmail.com
 • सन्जिव कटुवाल
 • पद : ह.स.चा.
 • मोबाईल: 9864398495
 • सरिता धिमाल
 • पद : कार्यालय सहयोगी
 • मोबाईल: ९८२५३१५०७९
 • पशुपती निरौला
 • पद : कार्यालय सहयोगी
 • मोबाईल:
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर , मोरंग
chiefattorney.province1@gmail.com
फोन: ०२१-५७०९०७,५७०६२८